Wspólnie Realizujmy Twój Sukces

slajd1 slajd2 slajd3 slajd4 slajd5

O nas

Powstała 17 kwietnia 2013 roku Spółka z o. o. „ARTIZAN” została powołana w oparciu o bieżącą analizę zapotrzebowania krajowego i europejskiego rynku na prace i roboty konserwatorskie w obrębie szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dotychczasową pozycję, międzynarodowy prestiż i osiągnięcia tzw. polskiej szkoły konserwacji zabytków. Jesteśmy jedyną firmą konserwatorską o tak szerokim spectrum działań, ponieważ realizujemy projekty począwszy od etapów prac analityczno – badawczych poprzez uczestnictwo w imieniu zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy ochrony zabytków aż po wykonawstwo realizacyjne. Współpracują z nami największe ośrodki badawcze, instytuty naukowe, firmy realizacyjne, jak również małe rodzinne zakłady rzemieślnicze, gdzie sztuka specjalistycznych prac na obiektach zabytkowych przekazywana jest pokoleniowo. Tym samym stanowimy konsorcjum firm badawczo – wykonawczych działających na rynku prac konserwatorskich. Naszym niezaprzeczalnym atutem są autorskie opracowania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich przy i na obiektach i zespołach zabytkowych, które uzgadniamy z nadzorami budowlanymi i służbami konserwatorskimi tak, aby spełniały one oczekiwania inwestora i były zgodne z duchem epoki oraz uzyskujemy stosowne zezwolenia.

Szukaj